Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Klára P., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Molekulové modelování katalyzátoru redukujícího oxid uhličitý
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Především z toho důvodu, že by pro mě účast znamenala obrovskou zkušenost a možnost dozvědět se spoustu věcí, přičemž bych tak měla příležitost spolupracovat s neskutečně chytrými lidmi a experty v oboru a to je něco, k čemu člověk nemá příležitost každý den. Samozřejmě by účast znamenala velkou pomoc do budoucna, jelikož plánuji zůstat ve vědě a otevřela by mi mnoho zatím zavřených dveří. Stáž mě zaujala svým zaměřením na redukci oxidu uhličitého a jeho nekonvenční využití a protože spojuje dvě témata, která mě opravdu zajímají a kterým se hodlám v budoucnosti věnovat — chemie a klimatická změna. Oxid uhličitý a další emisní plyny s klimatickou změnou úzce souvisejí a vzhledem k tomu, že mým cílem je, abych v budoucnu dělala něco, co má smysl, je pro mě tato stáž nejlepší volbou.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Chtěla bych sestrojit jakýsi stroj spravedlnosti tak, aby všichni dostali to, co si doopravdy zaslouží a aby se poctivým slušným a pracovitým lidem dostalo jakéhosi uznání za jejich přínosy. Po světě totiž běhá spoustu opravdu zlých lidí, kteří mnohdy zůstanou naprosto „nedotčeni“ a odnese to někdo jiný. Stačí vzít v potaz dnešní situaci ve světě…

3. Vaše záliby, koníčky:
Mám ráda latinskoamerické a standardní tance, sudoku, hru na klavír, cestování, potápění a lyžování, výrobu přírodní domácí kosmetiky, fantasy a sci-fi knihy.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.