Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Barbora L., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Organic synthesis of neurosteroids I.
Ústav: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Open Gate


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Přihlásila jsem se, protože mi tato roční stáž přijde jako unikátní způsob bližšího poznání témat, která mě dlouhodobě zajímají. Získané informace mohu mimo jiné také efektivně uplatnit v mém dalším studiu, protože se v budoucnu chci věnovat biochemii a medicíně. Nejvíce mě v těchto oborech zajímá neurologie, nebo mozek jako takový, a studium rakoviny. Proto mě tahle konkrétní stáž velice zaujala a ráda bych získala možnost se o tématu dozvědět teoreticky i prakticky více.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Vynalezla bych lék na rakovinu, už jen protože v jejím důsledku ročně umírá mnoho milionů lidí a postihuje lidi nehledě na jejich věk. Na tomto projektu se už ale podílí veliké množství výzkumných týmů celého světa, a proto bych chtěla navrhnout ještě něco jiného. Už několik let si přeji, aby existoval nějaký přístroj, který by dokázal zaznamenat to, co v daný moment vidím. Fungovalo by to podobně jako snímek obrazovky u elektronických zařízení, akorát s tím, co vidíme. Častokrát vidím něco, co bych si přála, abych si mohla v identické podobě uchovat na vždy, ale pouhá vzpomínka nebo fotoaparát to nikdy nezachytí dostatečně dobře. Tyto fotografie v naší mozkové paměti by se nejlépe později daly převést i do elektronické formy, abychom se o ně mohli podělit s dalšími lidmi.

3. Vaše záliby, koníčky:
Ve škole mě baví studium biologie, chemie a matematiky, a proto se věnuji i různým mimoškolním aktivitám, které se těchto předmětů týkají. Také ráda sportuji, což bylo vždy důležitou částí mého života. S nadšením poslouchám i vytvářím hudbu, několik let již hraji na kytaru, a ráda čtu. Užívám si čas strávený s rodinou a mými kamarády, ať už ve škole, nebo mimo ni.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.