Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Liliana P., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Stanovení kritické fáze živtního cyklu u přirozených populací kuřičky hadcové
Ústav: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Broumov


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Chtěla bych s kuřičkou pokračovat, jelikož za ten rok, kdy jsem na ní pracovala, mi tak nějak přirostla k srdci. :)

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Tohle je těžká otázka a nelze vztáhnout na jedno téma. Ale kdybych měla přece jen něco vymyslet — no spíš vyřešit — bylo by to pravděpodobně narůstající přelidnění, což je nejen velký ekonomický problém, ale je to problém i v mnoha dalších směrech. Proto bych se snažila vymyslet, jak osídlit Mars.

3. Vaše záliby, koníčky:
Mám jich opravdu mnoho, většina z nich je uvedená v mém životopisu. A některé vystihl pěkně i můj pan profesor v referenci. Největší z nich jsou ale zcela jistě biologického rázu.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.