Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Marianna S., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Diverzita a biomasa rostlinných společenstev na Berounsku
Ústav: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Joachima Barranda


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR jsem se přihlásila, protože bych ráda viděla, jak vypadá věda v praxi. Na této stáži mě zaujalo, že si budu moct vyzkoušet praktickou část výzkumu a zároveň se mi líbí, že si v rámci této stáže budu moct prohloubit vědomosti v oblasti ekologie.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Ráda bych vynalezla speciální rostlinu, která by vyřešila celosvětový hlad. Měla by vysokou energetickou hodnotu a zároveň potřebné vitamíny či minerály. Pěstování by bylo velmi nenáročné a rostlina by ani nepotřebovala specifické podmínky pro svůj růst — mohla by růst prakticky všude. Vzhledem k tomu, že by tato rostlina byla pravděpodobně velmi populární, mohli by se na jejím pěstování podílet lidé, kteří jsou momentálně bez práce. Rostlina by měla výbornou chuť a její pěstování by nijak nenarušilo aktuální ekosystémy.

3. Vaše záliby, koníčky:
Mezi mé koníčky patří čtení, zkoumání nových věcí, turistika, diskutování, balet a herectví.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.