Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Iva H., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Virus hemoragického onemocnění králíků: mohou být hlodavci hostiteli viru?
Ústav: Ústav biologie obratlovců
Škola: Střední průmyslová škola Třebíč


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Návštěva Biofyzikálního ústavu AV ČR v Brně mě natolik nadchla a motivovala, že bych se ráda zapojila do tohoto projektu. Po této exkurzi jsem se o tuto instituci začala aktivně zajímat a díky tomu jsem náhodou narazila na nabídku stáží. Na této stáži mě zaujala práce v laboratoři a možnost získání nových vědomostí ve výzkumu viru, kterému bych se v budoucnu chtěla dále věnovat. O této problematice chci získat nové informace, které by mohly ovlivnit můj budoucí výběr dalšího studia na některé z vysokých škol

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Kdybych byla vynálezce, tak bych vynalezla stroj na uzdravení všech nemocí, aby lidé tolik netrpěli.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Jízda na koních, četba knih, kreslení, psaní článků do školních novin, lyžování

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.