Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Lily Huong M., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Investigating the tumor microenvironment immunity and its modulation
Ústav: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: The English College in Prague


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
I am applying to the Otevřená věda Akademie věd ČR to gain experience working in a professional laboratory environment with experts, from whom I can inquire and learn. I am particularly interested in this internship because I want to explore the interaction of tumor cells with the immune system.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
I would invent a procedure for mind uploading to a digital reality, where the individual's brain activity will be emulated to allow conscious experience and sensation. It will be available to those who have recently passed away, as a way for their loved ones to say anything they wished to have told each other but did not have the time to. The mind uploading will be temporary, though, to prevent its misuse to gain a sort of digital immortality, which would not be ethical.

3. Vaše záliby, koníčky:
I enjoy playing the piano and dancing, both of which I've been doing outside of school for over ten years. Recently, I have also started playing the guitar and acting.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.