Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Irena J., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Co nám náš mozek může říct o tom, jak umíme jazyky
Ústav: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Kolín


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Do tohoto projektu jsem se přihlásila, abych více nahlédla do světa vědy, měla šanci ji aplikovat a byla součástí týmu, který má stejný cíl a motivaci. Velice mě zaujalo téma této stáže, jelikož jazyky v každodenním životě používáme neustále, nicméně málokdo se zamyslí nad tím, co se vlastně v našem mozku děje.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Vynalezla bych systém, který by spolehlivě a přesně vyhodnocoval nadání, charakter a vlohy člověka. Myslím si, že každý člověk by měl znát své silné stránky, aby mohl podle nich zvolit svou úspěšnou budoucí životní cestu a být šťastný. Dle mého názoru by toto přispělo i k funkčnější a vzdělanější společnosti jako celku.

3. Vaše záliby, koníčky:
Ráda se učím cizí jazyky a cestuji do různých zemí, abych mohla na vlastní kůži poznat kulturu dané země. Velmi mě baví hovořit v angličtině a poznávat nové lidi po celém světě. Často také čtu knížky, jelikož mi přijde získávání nových informací tímto stylem odpočinkové a obohacující.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.