Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Andrea B., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Nanostruktury polovodičových oxidů pro elektroniku a fotoniku
Ústav: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Škola: Masarykovo klasické gymnázium


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Do projektu jsem se přihlásila, abych si mohla vyzkoušet práci ve vědeckém prostředí, a tím si rozšířit znalosti a obzory. Na této stáži mě zaujala možnost naučit se více o polovodičích a jejich využití. Také mě zaujala zmínka o elektronovém mikroskopu.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Na tuto otázku se mi docela špatně hledala odpověď. Jako první mi v hlavě vyskočilo něco jako samouklízecí kuchyň, ale to by asi bylo v rozporu s nějakým termodynamickým zákonem. Obecně řečeno bych asi vynalezla něco, co by zlepšilo kvalitu života obyčejných lidí.

3. Vaše záliby, koníčky:
Skaut, hra na kytaru, matematika — moje nejoblíbenější obory jsou kombinatorika, posloupnosti, goniometrie, komplexní čísla a matematická analýza, dále mám ráda sport — cyklistiku a běžky, taky ráda peču a vařím.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.