Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Adéla H., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Mechanizmy cholinergního řízení striata
Ústav: Fyziologický ústav
Škola: Gymnázium Opatov


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
O stážích na Akademii věd jsem se dozvěděla od své třídní profesorky. Zajímá mě fyziologie lidského těla a ráda bych se dozvěděla něco nad rámec gymnaziální výuky. Chtěla bych vědět jaké jsou principy a metodika vědecké práce. Uvědomuji si, že člověk může mít mnoho dobrých nápadů, ale je potřeba se naučit, jak je realizovat. Mozek a jeho fungování je nejvíce fascinující záležitostí vůbec. Moderní věda pořád nezná všechny odpovědi na otázky jeho fungování, myslím, že neurovědy mají obrovskou budoucnost. Čím více bude lidstvo o fungování mozku vědět, tím lépe bude moci umět léčit neurologické a psychiatrické nemoci.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Jako vynálezce bych chtěla najít způsob, jak znovu vypěstovat přímo v člověku náhradní orgán za ten, který mu selhal nebo o něj přišel. Získali bychom tak orgány se shodnou genetickou informací, pacienti by nemuseli brát imunosupresiva a nebyly by nutné transplantace od dárců.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Celý život se věnuji plavání. Ráda tancuji, dělám keramiku, poslouchám electro swing. Ve škole mne nejvíce baví biologie a matematika. Umím pracovat s malými dětmi a ve volném čase je hlídám.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.