Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Magdaléna M., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Taktický urbanismus a mapování bariér na území města Brna
Ústav: Ústav geoniky
Škola: Gymnázium Blansko, p. o.


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Už dlouho jsem hledala nějaký podobný projekt, který by mi umožnil takové možnosti, jako stáž Otevřené vědy a to hlavně přístup k technologiím, možnost pravidelného navštěvování nějakého odborného ústavu a odborné vedení. Ráda si rozšiřuji obzory, zabývám se dlouhodobými projekty a učím se nové věci. S radostí a zapáleným zájmem se také vrhnu do každé nové výzvy.
Na této stáži mě velmi zaujalo její téma a náplň. Chtěla bych se seznámit s metodami taktického urbanismu a mapování bezbariérového prostoru měst, ale ráda aplikuji teoretické poznatky i v praxi, a tak mě zaujala i možnost využití moderních technologií pro mapování fyzických bariér Brna, následný výstup v podobě tematické mapy a možnost širšího sociálně-geografického výzkumu.
Zaujalo mě také, že bych účastí na stáži mohla přispět k usnadnění života lidí v Brně.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Kdybych byla vynálezce, vynalezla bych buď stroj času (nebo alespoň něco, čím bych čas pozastavila) nebo teleport. Obojí pro úsporu času, jakožto vzácné komodity. Kdybych uměla čas přetočit či vrátit, nebo alespoň pozastavit, využila bych ho osobně k tomu, abych se naučila víc dovedností a nabyla více vědomostí. No zkrátka celkově, stihla za den, týden, měsíc, rok a život víc věcí. Globálně by mohl můj vynález sloužit jako prostředek pro „rychlé“ vynalezení a objevení nových vynálezů a k „rychlejším“ výsledkům výzkumu. Protože je výzkum věc dlouhodobá a výsledky se nedostaví ze dne na den, mohl by se čas pozastavit a pomoct třeba při výzkumu vakcín a léků pro nemoci – od rakoviny, přes AIDS až po aktuální celosvětové téma koronavirus. To je však jen jedna z mnoha a mnoha možností využití stroje času.
Teleport by společnost využívala hlavně pro rychlé přesuny zejména na dlouhé vzdálenosti, k čemuž by ostatně pozastavení času mohlo sloužit také. Uvádím příklad použití teleportu z vlastní zkušenosti. Mohla bych se kdykoli a hlavně rychle dostat za svojí 80letou babičkou, která bydlí 120 km daleko, abych jí pomohla, došla nakoupit nebo ji jen pozdravila a potěšila. Když už jsem zmiňovala medicínu, pomocí teleportu by se také dostalo okamžité pomoci vážně zraněným nebo lidem, kteří zkrátka potřebují akutní pomoc. A i s využitím tohoto vynálezu bych mohla dlouze pokračovat.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Mezi mé zájmy patří vzdělávání, mimoškolní aktivity a soutěže, jazyky, v případě angličtiny navštěvuji jazykovou školu, ráda čtu a věnuji se literatuře, soutěžně se zabývám tanečním sportem a jinak sportem obecně. Mezi mé koníčky patří i hudba, navštěvuji pěvecký sbor a nejsou mi cizí ani ruční práce, hlavně ruční šití a šití na šicím stroji.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.