Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Adam B., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Fonetická stáž aneb [víslovnostňí vískum]
Ústav: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Myslím si, že tento projekt mi může předat mnoho cenných zkušeností. Je to zajímavá příležitost vyzkoušet si něco nového a mimo známé prostředí. Stáž mě zaujala, protože mě čeština baví a rád bych se jí věnoval i v budoucnu.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Vynalezl bych přístroj nebo látku, která by ovlivnila náš mozek, že bychom kterémukoli
v jazyku rozuměli jako rodilí mluvčí. Nedocházelo by k žádným zpožděním v překladu, ale instantně bychom rozuměli tomu, co nám říká cizinec.

3. Vaše záliby, koníčky:
Rád čtu knihy, mám rád dopravní prostředky, již několik let skautuji a vedu kluky 1. stupně, rád trávím čas s kamarády v přírodě nebo na skautských akcích. Rád také navštěvuji památky a prozkoumávám města.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.