Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Karolína J., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Gender a technologie
Ústav: Sociologický ústav
Škola: Arcibiskupské gymnázium


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Do projektu Otevřená věda AV ČR jsem se přihlásila, abych poznala akademický svět zevnitř a měla možnost učit se přímo od profesionálů. Je to unikátní příležitost, jak nabýt znalosti nejen teoretické, ale zejména ty praktické.
Téma genderu a technologií je velmi aktuální a konfrontujeme se s ním stále, proto bych se chtěla touto problematikou více zabývat a porozumět jí do hloubky. Sociologii bych se chtěla věnovat i po ukončení střední školy a tato stáž by mi mohla zprostředkovat hlubší vhled do oboru a ukázat mi, jestli je to správná volba pro mé budoucí studium.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Kdybych byla vynálezce s neomezenými možnostmi, vynalezla bych studenou fúzi, abychom už nemuseli devastovat naši planetu kvůli získávání zdrojů energie z fosilních paliv. Nebo bych se snažila o vynalezení něčeho, co by zneutralizovalo znečišťování planety a ochránilo floru a faunu před vlivem lidí.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Ráda se věnuji různým druhům tance od stepu po výrazový tanec. Zajímám se o ekologii a životní prostředí, ráda čtu a koukám na franzouské filmy. Ve škole mě nejvíce baví základy společenských věd, základy filosofie a dějepis. Nedílnou součásti mého života jsou i sociální sítě, přesto ale nejraději trávím čas venku s přáteli. Také ráda vařím a peču, ale ještě raději to poté jím.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.