Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Oskar �., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Využití 3D tisku v elektrochemii
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Škola: Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Chci se o daném tématu dozvědět něco nového a získat materiáli na seminární práci.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Myslím si, že spousta užitečných vynálezů byla objevena náhodou, proto se domnívám, že na tuto otázku nemám moc odpověď.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Sport, digitální fotografie, hudba, technika

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.