Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Jakub Z., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Kompaktní zdroje vysokého napětí
Ústav: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Protože budu moct využít zkušeností z této stáže v budoucím zaměstnání či dalším vzdělání. Tato stáž mě zaujala, protože o vysokém napětí vím na můj vkus žalostně málo, i když je to velmi zajímavé a užitečné téma, takže se o něm chci dozvědět více.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Zcela funkční a cenově dostupnou robotickou ruku, protože by byla užitečná a ještě k tomu cool. Dala by se použít jako protéza nebo k manipulaci s nebezpečnými látkami, možná i ke zrychlení práce, pokud by člověk mohl kromě svých rukou ovládat i jeden pár rukou navíc.

3. Vaše záliby, koníčky:
Mám rád programování, matematiku a fyziku, kterou rád s bratrem aplikuji na fiktivní světy v seriálech. Dále hraji na flétnu, pracuji s keramikou a hraji beach volejbal.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.