Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Marie K., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Osvojování emočních slov u dětí
Ústav: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Arcibiskupské gymnázium


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Do projektu Otevřená věda jsem se přihlásila, protože bych chtěla zažít vědeckou činnost a práci s profesionálem v oboru, který mě tolik zajímá. Je to jedinečná příležitost vyzkoušet si takový výzkum již na střední škole. Také mi to pomůže v mém budoucím studiu. V této stáží se prolínají zaměření, kterým bych se chtěla zabývat — je to práce s dětmi, která má psychologický rozměr a pozoruje vnímání, emoce, projevy i v rámci našeho jazyka.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Sice vím, že k tomu je naše věda daleko, ale ráda bych vynalezla přístroj na tlumočení zvířecí řeči. Bylo by zajímavé pozorovat, jak komunikují zvířata mezi sebou nebo s lidmi.

3. Vaše záliby, koníčky:
Mám ráda přírodu, hudbu, tanec. Účastním se různých dobrovolnických činností, což mě baví a naplňuje. Ráda jezdím na kole, chodím s kamarády na túry nebo jen do města na kafe.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.