Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Kristián H., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Rozpoznávání cizích vajec ťuhýkem obecným (Lanius collurio)
Ústav: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Škola: GPOA


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Přihlásil jsem se, poněvadž mě projekt upřímně zaujal a chci se zlepšovat ve výzkumu a uplatněných praktikách. Též mě zaujal cíl výzkumu, který je dle mého zaměřený na jednu z nejzajímavějších částí ptačího chování.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Kdybych bych vynálezcem, vynalezl bych zápisník, který průběžně zapisuje myšlenky, protože bychom se pak zpátečně mohli podívat na nějaké nápady a znovu si je projít. To, co jsme mohli nejprve hodnotit jako hloupý nápad, by pak mohl být život měnící vynález, u kterého jsme přehlédli původní potenciál.

3. Vaše záliby, koníčky:
Jednou z mých oblíbených aktivit je sledování ptáků, ale můj zájem o přírodu není omezen pouze na ptactvo, ale též i na ostatní organismy. Také mě baví zkoumání a vědecká činnost. Rád se věnuji i umění a cizím jazykům, především angličtině.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.