Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Olga P., 19 let

Stáž: Úloha receptorů červeného světla v toleranci rostlin k abiotickým stresům
Ústav: Ústav experimentální botaniky
Škola: Gymnázium Olomouc-Hejčín


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Protože chci být vědkyní a téma stáže mě oslovilo.(Viz. motivační dopis)

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Vynalezla bych způsob, jak zmenšit a vysušit jídlo do malého tvaru, které by mělo nízkou hmotnost a dalo se využít ve vojenských operacích například, a když by se dalo do napařovací mašiny nebo něčeho podobného, tak by se z toho stalo zpět to jídlo. Mělo by to fungovat podobně jako instantní nudle, ale bylo by to možné použít na všechny potraviny.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Hra na hoboj, hra na ukulele, hraní ragby

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.