Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Eliška V., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Evoluce trilobitů ze soumračné zóny
Ústav: Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Malostranské gymnázium


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Stáž se týká tématu, kterému bych se chtěla věnovat v budoucím povolání. Přihlásila jsem se, abych zjistila, jestli by mě to skutečně naplňovalo a zda mám k tomu předpoklady.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Líbilo by se mi vynalézt efektivní způsob jak na velké dálky cestovat vesmírem. Myslím, že by bylo nesmírně zajímavé pozorovat život na jiných planetách (jestli nějaký existuje, ale já věřím, že někde ano, a to i ve vyšších formách než jsou např. bakterie). Zajímalo by mě jak by vypadaly organismy, které se vyvinuly v jiných podmínkách, jak by se lišily vzhledově a vnitřní stavbou od našich atd.

3. Vaše záliby, koníčky:
Baví mě zoologie, ornitologie, paleontologie, animace, ilustrace a atletika.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.