Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Anna M., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Functional Biogeography of habitat islands
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Český Krumlov


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Do tohoto projektu jsem se přihlásila, protože mě zajímá svět kolem nás a chtěla bych mu být prospěšná. Vědecká dráha pro mě představuje možnost něco dokázat, mnohé se dozvědět, porozumět a pochopit. Nejkrásnější na tom je, že nikdy nebudeme vědět všechno, ale můžeme sobě i dalším generacím alespoň část objasnit a tyto informace správně využít. Chtěla bych si proto Vaši práci vyzkoušet, a tak zjistit, jestli jsem se nemýlila. Téma ekologie, jak píši v motivačním dopisu, mě právě z tohoto důvodu zaujalo. Zároveň upoutal mou pozornost fakt, že lektoři se do projektu zapojují z vlastního přesvědčení, bez nároku na finanční ohodnocení, což v dnešní době není samozřejmé.

I signed up for this project, because I am interested in the world around us and I would like to be beneficial to it. For me, the scientific career represents an opportunity to prove something and to learn a lot. The most beautiful thing is, that we will never know everything, but we can explain at least a part of it to us and future generation. Therefore, I would like to try your work. This is why the topic of the Functional Biogeography of habitat islands, as I am writing in the letter of motivation, fascinated me. At the same time, my attention was drawn to the fact that the lecturers are involved in the project out of their own convictions, without the right to financial reward, which is not obvious today.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Fascinují mě mikroskopy a jiné přístroje na pozorování toho, co lidským okem nelze zahlédnout. Moje aktivita by se tedy zaměřila nejspíše tímto směrem. Nebo bych se zabývala vytvořením skutečně univerzálního, resp. přizpůsobivého vosku na běžky. Ulehčilo by to mnohé minuty strávené zkoumáním, jaký bude pravděpodobně sníh a příležitostná změna podmínek během dne by se tím také vyřešila.

I am fascinated by microscopes and other devices for zooming in. So, I would probably go this way. Or I would like to invent truly all-purpose wax for skis - adaptive wax. It would spare lots of problems with changes in snow conditions.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Ráda sportuji, věnuji se především běhu, cyklistice a běžkování. Nikdy nepohrdnu dobrou knihou, od malička hraji také na housle a klavír. Velkou zálibou jsou deskové hry, u kterých s přáteli vydržím klidně celé odpoledne. Po dni stráveném ve škole si velice ráda vyčistím hlavu nějakou manuální, kreativní prací, během distanční výuky jsem si vybudovala silný vztah k pečení.

I like sports, mainly cycling, cross country skiing and jogging. I absolutely love reading books. I also have been playing the violin and the piano since I was a child. And I really like baking, too.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.