Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Alexandra Marie S., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Gender a technologie
Ústav: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Benešov


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Přihlásila jsem se, protože téma projektu odpovídá náplni mé vysněné budoucí pracovní kariéry. Stáž mě zaujala, protože by mi umožnila vyzkoušet si spolupráci v dlouhodobém sociologického výzkumu.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Vynalezla bych brýle, jejíchž schopnost by spočívala v odbourání zažitých zvyků a naučených stereotypů při pohledu na svět kolem sebe.

3. Vaše záliby, koníčky:
Patří mezi ně zpěv, pohyb (plavání, kruhové tréninky,...), čas se psem a kamarády, cestování za novými kulturami a jídlem.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.