Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Jan H., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Novel Borane Cluster Compounds - A New Source of Light (Part II)
Ústav: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Třeboň


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
The internships are a great opportunity to learn more about a topic and to discover new things. This internship includes many fascinating chemical topics and work in a laboratory.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
I would invent a source of energy that doesn't produce any greenhouse gases and is commercially viable. That would surely allow humanity to move away from using fossil fuels as a source of energy and mitigate the damage done to our planet.

3. Vaše záliby, koníčky:
I love winter sports — skiing, snowboarding, music, reading.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.