Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Adriena J., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Příprava cytotoxických organokomplexů železa a ruthenia se sacharidovými liganky
Ústav: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, p.o.


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Chtěla bych propojit svoje přechozí zkušenosti s prací s rakovinnými buňkami s chemickým výzkumem. Chtěla bych si osvojit laboratorní techniky, naučit se pracovat v laboratoři organické chemie.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Ráda bych vynalezla něco pro lidstvo užitečné. V současné době nějaký nástroj, který by přispěl ke zlepšení kvality ovzduší.

3. Vaše záliby, koníčky:
Ve volném čase se věnuji cyklistice a vysokohorské turistice.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.