Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Monika S., 22 let

fotografie studenta
Stáž: Gender a technologie
Ústav: Sociologický ústav
Škola: Gymnázium Opatov


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Moc ráda bych si vyzkoušela práci na AVČR a nahlédla pod pokličku vědecké práce. Mimo to o tomto programu vím už druhý rok a letos je to můj poslední rok, kdy se o stáž mohu ucházet, tak to zkouším znovu. Na této stáži mě zaujal její předmět, neboť jsem se (především po shlédnutí filmu Sociální dilema, jinak také např. seriál Black Mirror) začala zajímat o technologie jako o hrozbě, a to jak z hlediska sociologického, tak psychologického. Téma sociálních sítí a technologií je mi velmi blízké, protože jsem se do nich přímo "narodila", a také jsem si vědoma všech problémů, které přináší - do budoucna bych se této problematice ráda věnovala a ideálně se zasadila o "humanizaci" těchto technologií. Je to mimo jiné jedno z témat, proč bych v chtěla studovat psychologii a multimédia. Myslím si, že stejně tak jako nastává ekologická revoluce v reakci a industrializaci, by měla začít i technologická revoluce resp. osvěta na poli technologií - doufám a věřím, že tvůrci filmu Sociální dilema nebudou poslední, kdo bude téma sociálních sítí a technologií (a jejich rizik) skloňovat lidem ve všech pádech :)

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Nejraději bych vynalezla způsob, jakým lze zpracovat, resp. recyklovat látku. Myslím si, že je to důležité , a to jak kvůli fenoménu fast-fashion, tak z hlediska ekologie a množství odpadu na Zemi. Kéž bych takového výzkumu a vynálezu byla schopná - nebo třeba přímo přítomna! :)

3. Tvoje záliby, koníčky:
Heslovitě: psychologie, copywriting, videotvorba (režie, scénáře), herectví, dobrovolnictví, podnikání, upcycling módy (šití), umění, seberozvoj, zero-waste, čtení

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.