Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Ondřej R., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Magnetická stavba v peridotitu / Magnetic fabric in peridotite
Ústav: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Střední odborná škola ekologická a potravinářská


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Do projektu jsem se přihlásil, protože bych se rád přiblížil k vědecké práci v Geofyzikálním ústavu a nabral nějaké zkušenosti do budoucna. Na této stáži mě zaujalo především to, že půjde o práci s daty, která pomáhají pochopit vznik a formování nitra Země. Toto se mi bude hodit nejen na VŠ, ale například i u maturity.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Jako vynálezce bych vynalezl něco, co by zásadně pomohlo světu, jak ho známe dnes. Například bych našel lepší metodu pro využití tokamaku, jenž by nepřetržitě vyráběl obnovitelnou energii nebo přístroj, který by zpřesnil měření různých vědeckých metod. Například zpřesnění radiouhlíkové metody datování.

3. Vaše záliby, koníčky:
Celkově se zajímám o přírodu, geologii, mineralogii, paleontologii a astronomii. Jedním z mých dalších koníčků je fotografování, pěší turistika a otužování, které provozuji už třetím rokem. Také návštěvuji Literárně dramatický obor na Základní umělecké škole v Polné.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.