Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Kateřina P., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Taxonomic identification of spiders
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium bratří Čapků


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
I signed up for this project since my biology teacher showed us the internships and I became interested in the "taxonomy of spiders" course, because I was always fascinated by insects and I wanted to learn more about them.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
If i ever had the chance to be able to invent something new, I would try to find a cure for schizophrenia. Since I have experience with it in my family and with some of my friends, I wish for this illness to be curable and it would be a great achievement if I could "invent" the cure for it.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Some favorite hobbies of mine is playing the guitar and listening to music I enjoy. I sometimes like to write and occasionally read. I am also very fond of my gecko and I like to watch him catch and eat crickets.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.