Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Michaela �., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla
Ústav: Fyzikální ústav
Škola: Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Díky účasti na stáži doufám, že by se mohla oblast mých zájmů zúžit na jeden konkrétní obor, který bych si oblíbila více než ty ostatní a mohla se mu věnovat i v budoucnosti.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Pokud bych se měla držet fyzikálních zákonů, tak by to byl asi způsob převodu jednoho druhu energie na jiný beze ztrát (nebo jen s malými ztrátami). To by pomohlo v získání velkého množství energie, a tudíž by se již nemusely využívat jiné neekologické a neefektivní zdroje.
Pokud bych se fyzikálních zákonů nedržela byla by to asi vesmírná loď Srdce ze zlata ze Stopařova průvodce Galaxií, která je poháněna na nekonečnou nepravděpodobnost.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Věnuji se hraní na altový a barytonový saxofon sólově a v dechovém orchestru. Ráda čtu a při výběru knih nejraději sáhnu po knize z povinné četby (kterou čtu dobrovolně, a víc, než bych musela), nebo po Sci-fi. Pokud oba tyto žánry zahrnuje jedna kniha, jak je tomu například u děl Čapka, Orwella nebo Asimova, tak je garantováno, že se mi bude líbit. Také jsem členem skupiny historického šermu, ve které zastávám funkci lukostřelkyně/vrchní fotografka.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.