Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Karolína K., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium Uherské Hradistě


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Projekt vnímám jako unikátní příležitost pro studenty střední školy. Otevřená věda mi dává šanci nahlédnout na akademickou půdu profesionálů, vyzkoušet si jejich postupy a zblízka poznat jejich předmět. Tato stáž mě zaujala, protože je pro mě aplikovaná etika pozoruhodná svou pestrou paletou komplexních témat, jež vyžadují kombinaci kritického myšlení, sociálního cítění a schopnosti nahlížet na problém z několika úhlů pohledu. Zároveň mě motivuje fakt, že reprezentuje možnost promítnout získané znalosti do praxe, což přesahuje hranice čistě akademického využití.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
I když to zní klišé, je velmi lákavé pohrávat si s myšlenkou sestrojení stroje času. Vynalezla bych jej, ale více než stroj samotný by mě zajímaly morální otázky, jež by mohl vyvolat. Napadá mě několik způsobů jeho využití a zneužití, ale nejvíc mě na něm láká otázka, jestli ho opravdu potřebujeme tak moc, jak to sci-fi díla naší doby vykreslila. Zabránit válkám zní jako báječný nápad, ale i přes veškeré hrůzy, které lidstvu přinesly, nemůžeme opomenout ponaučení, která jsme díky těmto konfliktům získali. Vrátit se zpět v čase a užít si konkrétní moment zní taky lákavě, avšak není to právě tato pomíjivost života, díky které se učíme vážit si každé chvilky?

3. Tvoje záliby, koníčky:
Vlastní tvorba, četba, LARP

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.