Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Alice K., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Jazykový obraz prožívání přírody
Ústav: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Do Otevřené vědy jsem se přihlásila, protože jsem jednu stáž absolvovala již minulý rok a byla to pro mě velmi užitečná a příjemná zkušenost, kterou bych ráda zopakovala. Tato stáž mě zaujala zejména svou komplexností a velmi specifickým a ne moc probádaným tématem, kterému bych se velmi ráda věnovala.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Je toho hodně, ale nejužitečnější by mi přišlo něco, co dokáže přenášet myšlenky z jednoho mozku do druhého. Nemluvím o čtení myšlenek — to mě naopak dost děsí, spíš by se mi líbilo něco, co si jeden člověk může nasadit a sdělit tak druhému člověku přesně to, co si myslí a co chce vyjádřit. Přijde mi totiž, že slova a lidské vyjadřování celkově někdy myšlenky dost deformují a my nejsme schopni říct přesně to, co chceme.

3. Vaše záliby, koníčky:
Mám ráda psaní, čtení, hru na saxofon, divadlo a jazyky.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.