Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Jan K., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Filozofie věc veřejná: staňte se popularizátory vědy!
Ústav: Filosofický ústav
Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Do projektu jsem se přihlásil, protože se rád učím novým věcem a hlavně si myslím, že věda a výzkumy nemusí být jenom pro vědce. I obyčejný „středoškolák“ se může podílet na zajímavém projektu či výzkumu.

Stáž z oboru filozofie mě zaujala, protože se rád zamýšlím nad složitými problémy dnešní doby a diskutuji o různých tématech se svými přáteli. Při diskuzích, jsme se nespočetněkrát dostali k tématům, které jsme rozebírali celé večery.

Vše je navíc spojeno se psaním, komunikací a učením. To všechno jsou obory, ke kterým mám blízký vztah a sám se v nich realizuji. Samotná popularizací vědy mi je velmi blízká, a proto mě stáž nadchla.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Kdybych byl vynálezce, vynalezl bych nástroj, který by lidem ukázal následky jejich rozhodnutí a činů. Vždy mě zajímala myšlenka, která říká, že každé naše rozhodnutí, ať už velké, malé nebo nevědomé má potenciál ovlivnit naší budoucnost, potažmo celý náš život. Přece jenom život je o rozhodnutích dokonce i o těch, které si sami neuvědomuje. Rozhodnutí, které je v naších očích titěrné nám může změnit celý život a my si ani nemusíme uvědomit, že jsme ho udělali.

Takový přístroj bych vynalezl, aby si lidé uvědomili důsledky jejich činů, jednání a rozhodnutí. V dnešní době jedná spoustu lidí na základě nahodilého rozhodování, bez jakéhokoliv rozmyslu. Lidé dnes bohužel kolikrát nepřemýšlí, jaké důsledky, by jejich činy mohly vyvolat a způsobit. Tento nástroj by lidem ukázal důležitost přemýšlení nad svými rozhodnutími a poukázal na hloupost zbrklých rozhodnutí.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Mezi moje největší záliby patří četba. Povětšinou jde o odbornou literaturu, která mluví o problémech dnešní doby – nedostatek spánku, jak získat motivaci, jak pracovat s vlastními myšlenkami apod. V mém volném čase je dále neopominutelné setkávání se s přáteli, diskuze na různá témata a předávání si zkušeností a znalostí. Další velké koníčky jsou hra na kytaru, pěstování rostlin a kultura. Rád navštěvuji výstavy či koncerty.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.