Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Velmi si vážím příležitosti, kterou dává Akademie věd mladým studentům. Tento program je pro mě také skvělou příležitostí se učit od velkých odborníků a osobností. V loňském roce jsem se o stáži dozvěděla až po uzávěrce a o to víc se těšila na nový ročník. Velmi mě zaujalo hlavně téma, které by mě jistě inspirovalo k novým aktivitám a pomohlo odkrýt zákoutí, které je mi v současném životě neviditelné.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Napadají mě samé věci, které prostě nejsou možné. Líbilo by se mi například zrealizovat sen mnoha lidí cestovat ještě za svého biologického života v čase nazpátek. Že bychom se svým individuálním vědomím za pomoci nějaké techniky nebo nějaké nadpřirozené bytosti zavítali třeba do středověku. Nic takového pravděpodobně nikdy nedokážeme.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Od dětství se věnuji svým třem srdečním aktivitám (tanec, klavír, tenis). Největší vyjádření mých tvůrčích schopností mi umožňuje tanec. Působím v Dance Academy Prague a JAD Production. Aktivně se také věnuji hře na klavír. Hudba je nesmírně důležitá součást mého života. Nejen že si tím trénuji pravou hemisféru mozku, ale hudba mi hlavně přináší obrovský pocit odpočinku a klidu. Jsem velmi ráda, že již mohu klavír i vyučovat a předávat dál své zkušenosti. Jsem spíše individualista, a proto jsem si ze sportu vybrala právě tenis. V minulých letech jsem byla i závodní hráčkou mistrovské soutěže družstev.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.