Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Jakub H., 22 let

fotografie studenta
Stáž: Dopad managementových zásahů na vegetaci kaňonu Vltavy se zaměřením na živné rostliny okáče bělopásého
Ústav: Botanický ústav
Škola: Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
O projektu jsem se dozvěděl ve škole a řekl jsem si, že každá taková zkušenost je cenná pro mé případně budoucí uplatnění v oboru ochrany přírody. V rámci maturitní práce se zabývám monitoringem vlka obecného v lokalitě Kokořínsko-Máchův kraj. Rád bych si proto vyzkoušel monitoring a praxi i v trochu jiné oblasti ekologie.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Zřejmě bych se pokusil o vynaleznutí způsobu ekologické likvidace nebo využití veškerého odpadu. Odpad nás více a více zahlcuje a časem nerecyklovatelný a nezpracovatelný odpad otráví a zničí naši planetu. Byla by to velká škoda. Je to jen jedna mnoha z lidských aktivit, které naší zemi jen přitěžují a rád bych se jednou dostal do bodu, kdy všichni budeme v rámci možností žít udržitelně, zero-waste, eco-friendly.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Kynologie, fotografování psů, Vlčí a rysí hlídky

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.