Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Melánie M., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Mimopárové paternity aneb nevěra u vlaštovky obecné (Hirundo rustica)
Ústav: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Kadaň


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Do projektu jsem se přihlásila především proto, že bych se i v budoucnu chtěla pohybovat ve vědě. Přála bych si získat nějakou praxi a myslím, že tu bych si i s vědomostmi a zkušenostmi z projektu odnesla. Líbí se mi, že stáž spojuje jak terénní práci, tak i práci v laboratoři. Ornitologie mi připadá jako zajímavý obor a všeobecně obdivuji kouzlo opeřenců.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Určitě bych ráda vynalezla něco, co by pomohlo naší planetě i lidem, kteří na ní žijí. Aby nedošlo k výraznému oteplení Země, jeden z vynálezů by spočíval ve vypořádání se se skleníkovými plyny, a to nejen s oxidem uhličitým, ale i s methanem např. utlumením intenzivních chovů skotu. S tím by souviselo i to, že bych nějakým způsobem inovovala zemědělství (např. objevením prospěšné látky či nějakou genetickou modifikací). Tento vynález by šel naproti jak zdraví naší planety, tak i vyřešení hladu ve světě.

3. Vaše záliby, koníčky:
Jsem členkou ekotýmu – pomáhám pořádat akce a plnit různé úkoly. Hraji závodně florbal za tým FBC DDM Kati Kadaň. Také trénuji mladší kategorii florbalistek. Ve volném čase ráda čtu literaturu téměř všech žánrů (nemám ráda horory).

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.