Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich letošních lektorů.

Jan M. Swart

fotografie studenta
Stáž: Systémy částic s periodickým chováním
Intertwining pro pravděpodobnostní jádra
Ústav: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR

Čím se ve svém výzkumu zabýváte?
Se svým současným stážistou Matějem Gajdošem pracujeme na matematických modelech pro náhodné systémy, které se skládají z mnoho komponentů. Konkrétně nás zajímají systémy, které se chovají periodicky.

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?
Hlavně doufám, že to studentům něco přináší ale i pro mě výsledky numerických simulací mohou být motivaci pro hlubší matematické bádání.

Jak jste se dostal k vědě a práci v Akademii věd ČR?
Byl jsem na to upozorněn ze strany mého ústavu.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.