Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Filip Děchtěrenko

fotografie studenta
Stáž: Paměť a typičnost na fotografie domácností rodin z celého světa
Ústav: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Aktuálně se zabývám otázkou typičnosti - pokud vidíme fotografii typické kuchyně, budeme si ji pamatovat lépe nebo hůře, než atypickou fotografii? Právě míra typičnosti může být klíčová pro způsob, jakým si uchováváme informace. Kromě tohoto tématu se zabývám otázkou míry detaily paměti, percepcí grafů nebo rozdělováním pozornosti u více objektů.

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Toto je moje první stáž, tak doufám, že se mi podaří nadchnout studenta/ku pro experimentální psychologii.

Jak jste se dostal/a k vědě a práci v Akademii věd ČR?

Původem jsem vystudovaný teoretický informatik, kterému chyběla práce s lidmi. Shodou náhod jsem objevil téma kognitivních věd a už tu zůstal.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.