Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Kateřina Voráčová

fotografie studenta
Stáž: Popularizace věd o Zemi v praxi
Ústav: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Mám vystudovanou molekulární biologii, ale v současné době pracuji pro Geofyzikální ústav AV ČR. Spravuji webové stránky a sociální sítě, připravuji obsah – texty i obrázky, tiskové zprávy. Organizuji větší akce pro veřejnost a školy.

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Nechci říct, že úplně každé setkání s lidmi je pro mě inspirativní. Ale často nabízí jinou perspektivu a přístup k řešení situace. V této chvíli se jednoduše těším, že společně se stážisty připravíme strategii a obsah pro naše sociální sítě.

Jak jste se dostala k vědě a práci v Akademii věd ČR?

Biologie a svět kolem mě vždy zajímal, to byl primární motiv. Ovšem potřebuji sytit nejen mozek, ale jsou pro mě důležití i lidé, se kterými pracuji. Věda je teamová práce a já jsem měla štěstí na kolektiv během studia na vysoké škole i během výzkumu v Akademii věd. Nebylo to lehké, ale základní výzkum jsem se rozhodla opustit a chtěla jsem se věnovat spíše popularizaci. Oklikou přes např. práci v marketingu v Národním muzeu jsem se ovšem vrátila zpět do vědeckého prostředí, která mě více sedí a jsem za to ráda.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.