Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Filip Lachmann

fotografie studenta
Stáž: Popularizuj vědění o společnosti!
Ústav: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?


V Sociologickém ústavu AV ČR se věnuji propagaci a popularizaci vědecké práce mých kolegyň a kolegů. Věda má totiž tendenci upadat do různých ne zcela otevřených žargonů a používat při tom obraty a žánry, které nemusí být širšímu publiku přístupné nebo příjemné. A být tím mezičlánkem, který pomáhá vědění dál zprostředkovat, dokáže být prostě zábava.

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?


Sám nevím všechno nejlíp a spolupráce s mladými lidmi mi pomáhá nastavovat zrcadlo vlastní práci. Nedělám už něco zastaralým způsobem? Zajímá ještě vůbec někoho tahle sociální síť? Neměli bychom něco změnit, abychom byli srozumitelnější? To všechno jsou důležité otázky, které si při oslovování veřejnosti potřebujeme klást a znovu si na ně odpovídat.

Jak jste se dostal/a k vědě a práci v Akademii věd ČR?


Vystudoval jsem sociologii, takže přední české sociálněvědní pracoviště bylo jasnou volbou, kam se vydat. Zároveň raději vědecké poznání zprostředkuji, proto jsem nezamířil do vědeckého, ale do servisního oddělení, které má přesně tohle na starosti.

 

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.