Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Jiří Kessler

fotografie studenta
Stáž: Využití výpočtů pro interpretaci vibračních spekter proteinů
Ústav: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Na Historickém ústavu AV administruji projekt Databáze dějin všedního dne (https://ddvd.kpsys.cz/), který stojí na pomezí klasické historické práce, Public History a Digital Humanities. V Databázi se s kolegy a stážisti snažíme komunikovat s veřejností a sbírat takzvané ego-dokumenty. Ty pak následně zpracováváme a ukládáme do systému. Vytváříme tak jakousi zdrojvou banku vyprávění od lidí, kteří dějiny prožili. Projekt pak následně prezentujeme a propagujeme na sociálních sítích, na přednáškách se studenty a veřejností. Píšeme odborné články a publikace.

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Baví mě práce s mladými lidmi, kteří jsou plni nadšení a touhy něco dokázat, dělat něco, co má smysl. Jako pedagog mám nejraději, když vidím, že se studenti pod mým vedením posouvají, zlepšují a nejideálnější je, když se s nimi následně potkávám coby se svými novými kolegy.

Jak jste se dostal k vědě a práci v Akademii věd ČR?

Začínal jsem již jako student bakalářského studia na Masarykově ústavu AV ČR. Začínal jsem jako pomocná síla a postupně jsem se vypracovával. Byla to celkem vzrušující cesta, na které jsem potkal spoustu zajímavých lidí a hodně se naučil. Jak jednat s lidmi, jak si některé věci tolik nebrat, jak netříštit síly a zaměřovat se na věci opravdu smysluplné.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.