Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Zdeněk Remeš

fotografie studenta
Stáž: Plazmová modifikace povrchu a měření optických vlastností povrchových defektů
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Měření optických a optoelektronických vlastností pevných látek, zvláště optická absorpční spektroskopie, infračervená spektroskopie, fotoluminiscenční spektroskopie, optická emisní spektroskopie, Ramanova spektroskopie a fotovodivostní spektroskopie

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Chci umožnit středoškolským studentům přistup do vědecké laboratoře k vědeckým aparaturám a motivovat je ke studiu přírodních a technických věd na vysoké škole jako je MFF UK nebo FJFI ČVUT. Přivítám, pokud později budou u mě dělat bakalářskou, diplomovou nebo dizertační práci.

Jak jste se dostal k vědě a práci v Akademii věd ČR?

Nastoupil jsem do Fyzikálního ústavu AVČR v roce 1993 během studia na MFF UK v rámci diplomové práce.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.