Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

David Píša

fotografie studenta
Stáž: Vlny pana Langmuira pod dohledem Solar Orbiteru
Ústav: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

    Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

    V rámci své práci na oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry AV ČR se věnuji především analýze měření radiových a plazmových vln ve sluneční soustavě a okolí jednotlivých planet. Tato měření nám poskytují vědecké sondy a pro několik z nich naše oddělení vyvinulo měřící přístroje. Součástí mé práce je také zajišťovat správnost a archivaci vědeckých dat. V současné chvíli se věnujeme především měření evropské sondy Solar Orbiter, která se věnuje pozorování Slunce. Dále pracujeme na měření nové evropské sondy JUICE (JUpiter ICy moon Explorer), které je ne své cestě k planetě Jupiter.

    Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

    Považuji to za nedílnou součást své práce a také možnost jak nechat nahlédnout středoškolské studenty do skutečné vědecké práce. Přináší mně to možnost poznat se s inspirativními mladými lidmi, kteří se mohou stát budoucí generací vědců. Několik mých stážistů v současné době studuje na vysoké škole a nadále s naší skupinou spolupracuje. Takže mám přímou zkušenost s tím, že má Otevřená věda skutečný dopad.

    Jak jste se dostal/a k vědě a práci v Akademii věd ČR?

    Do práce na Akademii jsem se zapojil již během vysokoškolských studií na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kdy můj školitel byl současně pracovníkem AV. A jelikož jsem byl dostatečně vytrvalý, tak jsem na stejném ústavu vydržel i po skončení doktorského studia a několikaletém pobytu na University of Iowa ve Spojených státech.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.