Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Jan Swart

fotografie studenta
Stáž: Numerický model pro obchodování na burze
Ústav: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Jsem matematik a pracuji na různých tématech v teorii pravděpodobnosti. Například právě s dvěma spolupracovníky z Německa studujeme náhodnou hru. Dva hráči hrají hru o N kol. V každém kole každý hráč má volbu mezi dvěma možnými tahy. Průběh hry, tedy přesný seznam tahů, které oba hráči v různých kolech hráli, určuje výsledek. Na konci hry hráči dostávají určitou sumu peněz. Jak jsou peníze rozděleny záleží na výsledku. Předtím než hráči začínají hrát vylosujeme pro každý možný výsledek náhodný způsob rozdělení peněz. Když je N velký a oba hráči hrají optimálně lze dokázat, že peníze se s velkou pravděpodobnosti rozdělí přiblizně podle zlatého řezu. Jak se to ale změní, pokud změníme hru v tom smyslu, že přesný seznam tahů druhého z hráčů už není důležitý pro výsledek, ale pouze, kolikrát druhý hráč hrál každý z dvou možných tahů? Dostává druhý hráč potom méně peněz, protože má méně možností ovlivnit výsledek? Dostane v limitě pro velké N vůbec nějaké peníze?

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Vedu stáže, protože si myslím, že to je skvělý způsob jak seznámit středoškoláky s opravdovým výzkumem, tedy cestou do neznáma, což je něco úplně jiného než zkusit vyřešit matematické hádanky, jakkoli obtížné, které někdo vymyslel a jejichž řešení někdo zná. Mě to zase nutí hledat probémy, které jsou otevřené, ale dostatečně jednoduché, aby jim středoškolák mohl rozumět. V matematice je důležitá schopnost problémy zjednodušit a pochopit, co je jádro probému.

Jak jste se dostal/a k vědě a práci v Akademii věd ČR?

Magisterské a doktorské studium jsem absolvoval ještě ve svém rodném Nizozemí. Protože moje žena je z Prahy, plánovali jsme se usadit v České republice. V roce 2005 jsem sehnal práci v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, kde pracuji dodnes.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.