Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Eva Krupičková Pluhařová

fotografie studenta
Stáž: Molekulové modelování katalyzátoru redukujícího oxid uhličitý
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Věnuji se počítačovým simulacím molekul, především katalyzátorů. Díky simulacím můžeme s atomovým rozlišením pochopit, jak se molekuly chovají a co se skrývá za jejich katalytickou účinností.

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Práce s mladými studenty je velmi inspirativní, zábavná a zároveň mě nutí se nad prací zamýšlet v širších souvislostech a lépe ji vysvětlovat.

Jak jste se dostal/a k vědě a práci v Akademii věd ČR?

Chemie mě bavila už na střední škole. Během vysoké školy mě nadchlo "dívat" se na jednotlivé molekuly, jejich vzájemné působení a snažit ho pochopit. To mě dosud neopustilo.

 

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.