Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Kateřina Chládková

fotografie studenta
Stáž: Naladění mozku na cizí jazyk pomocí hudby
Ústav: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete? 

Zkoumám, jak se člověk učí jazyky od narození až do pokročilé dospělosti. Snažím se zjistit, jaké faktory jazykové učení usnadňují a jak je naše řeč provázána s aktivitou mozku a pohyby těla.

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší? 

Baví mě jejich nadšení a otevřenost všemu novému. Jsem ráda svědkem, a aspoň malým přispěvatelem, do jejich bleskově rychlého procesu učení se a stávání se mladými vědci.

Jak jste se dostal k vědě a práci v Akademii věd ČR?

To bylo až po střední :) Brzo po prvních přednáškách o lingvistice jsem se začala zajímat o to, jak vlastně jazyk v naší mysli funguje a jak se tam dostane. Taky díky štěstí na příležitosti a skvělým kolegům jsem ve vědě zůstala a po návratu do Česka se mohla usídlit na Akademii věd.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.