Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Jana Kašparová

Stáž: Sluneční erupce na FICUSu
Ústav: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Zabývám se slunečními erupcemi, zejména jejich projevy v záření, které vzniká v chromosféře, a v rentgenovém oboru. Věnuji se jak zpracování naměřených dat z pozemských i družicových přístrojů, tak i numerickým simulacím tzv. přenosu záření ve sluneční atmosféře. Mám na starosti také nový přístroj FICUS, který je určen na měření optického spektra slunečních erupcí.

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Ráda pracuji s mladými lidmi, kteří mají zájem o věci nad rámec školy. Baví mne jejich nezatížené přístupy a také jejich zdánlivé jednoduché otázky, na které se těžce odpovídá. Mě samotnou dávná návštěva na Astronomickém ústavu velmi inspirovala a pomohla k rozhodnutí, co jít studovat. Chtěla bych proto podobnou zkušenost umožnit i jiným.

Jak jste se dostala k vědě a práci v Akademii věd ČR?

Astronomie mne zajímala od dětství. Od kroužku na hvězdárně a astronomických soustředěních jsem přešla na MFF UK. Na Astronomickém ústavu jsem pak dělala diplomku a zůstala i na doktorském studiu a po něm.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.