Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Šimon Kdýr

fotografie studenta
Stáž: Pravěké záznamy o magnetickém poli Země ukryté v archeologických artefaktech
Ústav: Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

V aktuální době se zabývám problematikou archeomagnetického datování, magnetismem krasových sedimentů, magnetostratigrafií sedimentárních hornin a výzkumem hraničních intervalů křídy (hranice jura-křída a křída-paleogén).

 

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Motivace vést středoškolské studenty pramení z mých středoškolských let, kdy jsem se chtěl dozvědět, co práce ve výzkumné sféře obnáší, a jak reálně výzkumná činnost probíhá. Umožnit studentům nahlédnout „pod pokličku“ práce ve výzkumu a vzbudit v nich touhu po objevování je přínosem pro obě strany, neboť jednou mohou právě oni pokračovat v našich šlépějích.

 

Jak jste se dostal/a k vědě a práci v Akademii věd ČR?

K práci na Akademii věd jsem se dostal náhodou díky tipu mého spolužáka z ročníku při bakalářském studiu geologie. Začínal jsem v paleomagnetické laboratoři jako praktikant a vypomáhal s různými experimenty. Postupně jsem se do problematiky ponořil více, až jsem se rozhodl, že se tomuto oboru chci věnovat naplno.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.