Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2023
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaBotanika

Chromatografické určení sekundárních metabolitů jako klíčový nástroj ke studiu rozšíření vybraných druhů lišejníků

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Botanický ústav AV ČR, Zámek 1, Průhonice & Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, Praha 2
Chceš se naučit základním chromatografickým metodám? A navíc to propojit s biologií a biogeografií? Některé druhy lišejníků se dají odlišit analýzou jejich sekundárních metabolitů lépe než morfologickými znaky. Patří k nim i nápadní zástupci terčovek rodů Parmelia a Xanthoparmelia. Informace o jejich rozšíření jsou v České republice jen málo známé. Dokonce je pravděpodobně, že ne všechny jejich zástupce jsme u nás již objevili. Máš-li zájem vyzkoušet si práci s herbáři, chromatografii, práci s daty a případně i práci v terénu či molekulární laboratoři, je tato stáž ideální volbou.
Stážisté Michaela Lajblová, Johana Ludvíková, Julie Pšenčíková
Jihomoravský krajBotanika

Pozorování a fotodokumentace rostlinných povrchů

LEKTOR STÁŽE Mgr. Markéta Fránková, Ph.D.
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Lidická 25/27, Brno
POZNÁMKA: Jedná se spíše o didaktickou, než vědeckou práci, ale student si může vyzkoušet práci s elektronovým mikroskopem a přípravu popularizačního/didaktického materiálu. Práce je vhodná pro studenta nadšeného do techniky (elektronový mikroskop), případně uvažujícího o tom stát se učitelem - možnost popularizovat, komunikovat s veřejností.
Stáž umožní vidět rostliny jinak - pod drobnohledem elektronového mikroskopu. Zajímá vás, jak vypadá v elektronovém mikroskopu průduch, trichom nebo pyl? Baví vás práce s mikroskopem a technika? Chcete popularizovat? Jste trpěliví, pracovití, vytrvalí a zodpovědní? Pak hledám právě vás. Náplní stáže bude pozorovat a fotodokumentovat povrchy různých částí rostlinného těla - květ, pyl, semeno, stonek, list, kořen různých rostlinných druhů. Bude se jednat o didaktickou práci - účelem je připravit z pořízených fotografií postery pro veřejné popularizační akce jako např. Dny elektronové mikroskopie nebo Festival vědy. Student se v případě zájmu může na těchto akcích podílet - být s námi na stánku.
Stážisté Natálie Durdová, Adéla Kratochvílová
Středočeský krajBotanika

Interakce rostlin a půdy a její důsledky pro koexistenci druhů

LEKTOR STÁŽE prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Lesní 322, Průhonice
Cílem stáže je studium interakce rostlin a půdy a jejích důsledků pro koexistenci druhů. Student se zapojí do probíhajícího výzkumu na dané téma.
Stážisté Jáchym Vodenka
Středočeský krajEkologie

Schopnost rostlin reagovat na měnící se klimatické podmínky

LEKTOR STÁŽE prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Lesní 322, Průhonice
Cílem stáže je studium schopnosti rostlin reagovat na měnící se klimatické podmínky. Student se zapojí do probíhajícího výzkumu na dané téma.
Stážisté Eliška Hrušková
Středočeský krajEkologie

Stanovení kritické fáze živtního cyklu u přirozených populací kuřičky hadcové

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Lesní 322, 252 43 Průhonice
POZNÁMKA: Většina práce probíhá v terénu v druhé polovině června až první polovině července. Od studenta se očekává, že v tuto dobu bude moci být více dní na terénní stanici.
Student se seznámí s biologií a ekologií endemického druhu kuřičky hadcové, která roste na světě pouze na dvou místech ve Středních Čechách. Naučí se hodnotit její růst a definovat životní stádia přímo v terénu. Pomocí dat z vlastního měření a dat z předchozích let se naučí vytvářet model životního cyklu a stanovit kritické fáze. Na základě dat pak navrhne vhodná managementová opatření pro konkrétní lokality.
Stážisté Liliana Polická
Středočeský krajEkologie

Ex-situ ochrana ohrožených druhů rostlin

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Lesní 322, 252 43 Průhonice
POZNÁMKA: Terénní práce budou probíhat v druhé polovině května (2-3 dny) a druhé polovině června až první polovině července. Očekává se, že student bude ochoten se terénů účastnit alespoň dva dny v květnu i červnu.
Ex-situ ochrana ohrožených druhů složí k vytvoření záložních populací pro případ, že jsou přirozené populace ohržené vyhynutím. Záchranné populace pak slouží jako zdroj materiálu pro případné reintrodukce. Student se v rámci stáže seznámí s problematikou ex-situ ochrany ohrožených rostlin, potencionálními riziky, seznámí se s biologií a ekologií kuřičky hadcové a jejím životním cyklem. V rámci terénní práce bude student hodnotit přežívání rostlin v záchranných populacích a vznik nových jedinců. Více informací na www.kuricka.cz
Stážisté Petra Mikolášková

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.