Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2024
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaFyzika

Počítačové simulace molekul po absorpci záření s využitím strojového učení

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jakub Martinka
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8, Česká republika
POZNÁMKA: Stáž je na pomezí oborů chemie a fyziky a je vhodné mít vlastní notebook.
Díky obrovskému výpočetnímu výkonu dnešních počítačů stojí vedle experimentální chemie také chemie výpočetní a kvantová. Díky nim jsme schopni studovat molekuly mimo laboratoř a můžeme experimentálním chemikům pomoct vysvětlit jejich měření na základní, tzv. ab initio, úrovni. Výpočty, které provádíme, jsou však vždy kompromisem mezi délkou výpočetního času a přesností našich výsledků a i s využitím nejmodernějších superpočítačů jsou velké molekuly nebo dlouhé časové úseky příliš výpočetně náročné. Naše skupina v oddělení Teoretické chemie se zaměřuje na vývoj nových výpočetních metod, například s využitím, v poslední době populárního přístupu, strojového učení. Strojové učení má ve výpočetní chemii velký potenciál, a to urychlit výpočty a posunout tak hranice standardních výpočetních přístupů. V rámci této stáže se student/ka naučí pracovat se základními kvantově chemickými programy a také programem Newton-X pro dynamické simulace molekul po absorpci světla. Tyto nástroje použije pro studium a vytvoření tréninkové sady konkrétní molekuly a vyzkouší si techniky strojového učení.
Hlavní město PrahaFyzika

Defekty v dvourozměrném krystalu

LEKTOR STÁŽE Ing. Martin Jindra
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Dolejškova 2155/3 Praha 8 182 23
Defekty v materiálech mohou mít významný vliv na jejich fyzikální vlastnosti. V případě dvourozměrných materiálů, jako je grafen, je tento vliv ještě výraznější, protože snížené rozměry materiálu zvyšují jeho citlivost na defekty. Cílem této práce je připravit exfoliované vzorky grafenu s různou koncentrací defektů. Tyto vzorky budou následně charakterizovány pomocí Ramanovy spektroskopie. Cílem je stanovit vztah mezi podmínkami pro tvorbu defektů a jejich koncentrací. Tento vztah bude použit pro vytvoření protokolu pro opakovanou přípravu definovaného defektního grafenu.
Hlavní město PrahaFyzika

Kvantově chemické výpočty molekul

LEKTOR STÁŽE Mikuláš Matoušek
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8
POZNÁMKA: Ke stáži je vhodné mít vlastní notebook
S postupným navyšováním výpočetního výkonu počítačů se ukazuje jako čím dál praktičtější vlastnosti chemických sloučenin a reakcí neměřit v laboratoři, ale místo toho počítat v počítači. Zatímco pro velkou část molekul se tyto výpočty staly téměř rutinní záležitostí, u některých, často obsahujících atomy přechodných kovů, je situace o mnoho komplikovanější. U nich totiž nelze kvůli silné interakci rozdělit pohyb jednotlivých elektronů a řešit je jednotlivě. Bohužel se dost často jedná o ty nejzajímavější problémy, protože atomy přechodných kovů jsou mimo jiné zodpovědné za katalýzu velké části reakcí v živých organismech. V naší skupině se zabýváme právě těmito problematickými molekulami, a to nejen na úrovni samotných výpočtů, ale především vývojem nových výpočetních metod. V rámci této stáže se student naučí provádět kvantově chemické výpočty pomocí standardních programů, a poté získané schopnosti využije na modelování nějaké konkrétní molekuly.
Hlavní město PrahaChemie

Molekulové modelování katalyzátoru redukujícího oxid uhličitý

LEKTOR STÁŽE Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph. D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8
Celosvětovou energetickou spotřebu dodnes pokrývají především fosilní paliva, jejichž spalováním vzniká oxid uhličitý. Ten však může sloužit i jako užitečná surovina. Jednou z výzev je vývoj účinných a selektivních katalyzátorů, které oxid uhličitý pomáhají zachytit a přeměnit na užitečné látky při tzv. elektrochemické redukci. Vlastnosti a účinnost kobaltoporfyrinových klecových nebo košíkových katalyzátorů je možné ovlivňovat a zlepšovat v roztocích různých solí. Jak takové molekuly vypadají, jakých prostorových uspořádání mohou nabývat a jak a proč se chovají za různých podmínek? Na tyto otázky se snažím odpovědět pomocí počítačových simulací. Získané poznatky mohou přispět k lepšímu využití jinak spíše nežádoucího skleníkového plynu.
Celá ČRChemie

Experimentováním v EDU laboratoři tě naučíme kreativně učit chemii

LEKTOR STÁŽE Ing. Květoslava Stejskalová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE ÚFCH J. Heyrovského -Dolejškova 2155/3, Praha 8
POZNÁMKA: Stáž je didaktická a částečně také učí stážistu, jak chemii popularizovat.
Stáž je vhodná pro zájemce/kyni o chemii, který by v budoucnu rád/ráda své znalosti a dovednosti předával dětem/žákům ZŠ jako učitel či jako lektor mimoškolních aktivit v přírodovědných kroužcích. Chcete se učit chemii zábavněji a srozumitelněji, než je obvyklé? Naučíme vás nejen dělat z vašeho pohledu "zábavné" experimenty, ale, a to především, pochopit, o jaký princip či jev se jedná a budete se učit, jak toto vše předat srozumitelně dále. Není nic horšího, než kantor, který stojí před popsanou tabulí a hledá místo na poslední rovnici nebo ten, který promítá jeden slide za druhým plný textu….. Studenti opisují a opisují (a fotí na tablety), pak se biflují a biflují (bez toho, že něčemu rozumí) a po písemce či zkoušení vše zapomenou. A chemie - stává se pro ně stále více neoblíbenou disciplínou, pro některé dokonce noční můrou. U nás nabízíme efektivní způsob příjmu znalostí: protože jsme vědci, tak učíme tím, co umíme dokonale - experimentem. Naši stážisté se v programu stáží seznámí se zajímavými chemickými tématy jak po stránce teoretické, tak hlavně, jak dané téma uchopit experimentálně. Naše didaktická stáž je naučí, či zdokonalí, jak sestavit rozumný experiment, aby podpořil teoretickou výuku a učinil ji nejen pochopitelnou a stravitelnou, ba co víc inspirující-záživnou-neodolatelnou. Budeš s námi experimentovat, navrhovat pokusy na různá témata a zkoušet si učit žáky ZŠ formou workshopů (výuka v ústavu, ve škole, mimoškolně-kroužek) a třeba jednou rozšíříš řídnoucí řady kantorů, co boj s byrokracií a nesmyslnou legislativou plnou zákazů nevzdali a do svých hodin stále nějaké ty experimenty zařazují.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2023.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.