Vědci letos povedou rekordní počet středoškolských stáží

Roční stáž na pracovištích Akademie věd ČR je mezi českými středoškoláky stále více žádaná. Prostřednictvím online webové aplikace jsme letos na stáže v rámci projektu Otevřená věda přijali 1 656 přihlášek od 906 studentů a studentek z celého Česka. Jedná se o 60 přihlášek více než v předchozím roce. 

Zájem roste také u vědců

Po odborném posouzení zaslaných podkladů se v roce 2023 uskuteční rekordních 129 stáži na 40 pracovištích Akademie věd. Ty poskytují zázemí a vybavení svých špičkových laboratoří a dalších prostor. Studenti tak mají příležitost poznat laboratoře, knihovny a odborné materiály, k nimž by se jinak nedostali. Do letošního běhu stáží se zapojilo o 6 pracovišť více než roce 2022. Navíc se projekt Otevřená věda těší také rekordnímu počtu lektorů a lektorek, kteří stáže povedou. V roce 2023 stážisty povede celkem 115 vědců a vědkyň. 

Studenti měli největší zájem absolvovat stáž v oblasti biologie, fyziky, chemie a lékařských věd. Nejžádanějšími pracovišti byly Ústav organické chemie a biochemie, Historický ústav, Fyziologický ústav a Fyzikální ústav. 

Stáže pro středoškoláky vrcholí na podzim, kdy výsledky bádání odprezentují na studentské vědecké konferenci. Žáci, jejichž projekty porota vyhodnotí jako nejlepší, získají ceny. Svoji práci mohou navíc uplatnit i v dalších soutěžích u nás i v zahraničí. 

Nejžádanější stáže dle počtu přihlášek:

📍 1. místo 78 přihlášek
Kultivace a diferenciace buněk a vytváření 3D konstruktů pro tkáňové inženýrství kostních náhrad (lektorka Jana Musílková)

📍 2. místo 62 přihlášek
Použití modelových organismů pro studium embryonálního vývoje oka (lektor Zbynek Kozmik)

📍 3. místo 59 přihlášek
Spinal Cord Regeneration and Brain Plasticity (lektorka Anda Cimpean)

📍 4. místo 54 přihlášek
Transkripce mRNA vybraných proteinů v HepG2 buňkách po stimulaci analogy inzulínu s různou receptorovou specifitou (lektorka Irena Selicharová)

📍 5. místo 51 přihlášek
Kationty – klíčové prvky pro život eukaryotních buněk (lektorka Olga Zimmermannová)