„Věda má potenciál zlepšovat svět a posouvat hranice možného,“ říká nadaná středoškolačka Kateřina Roušarová

Kateřina Roušarová navštěvovala stáž Polovodičové nanostruktury pro optoelektroniku pod vedením Jana Gryma v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR. Kromě vědy se talentovaná středoškolačka věnuje také debatním soutěžím. Připravuje se na mezinárodní maturitu a ráda by studovala fyziku a matematiku na univerzitě v zahraničí. Co se jí nejvíc líbilo na stáži Otevřené vědy? Přečtěte si v rozhovoru ...

 

Jak jste dozvěděla o stážích Otevřené vědy a co Vás přimělo vyzkoušet si, jak se dělá věda?
O možnostech stáží v Akademii věd jsem se dozvěděla docela náhodou, když jsem pár let zpátky hledala zajímavé příležitosti pro studenty se zájmem o přírodní vědy. Soutěží je dostupných hodně, ale dlouhodobých stáží v této oblasti moc nenajdete, a to si myslím dělá Otevřenou vědu opravdu unikátním programem. Když jsem si následně prohlížela, na jaké stáže se mohu hlásit, zamlouvalo se mi jich hned několik, a tak jsem se rozhodla zkusit podat přihlášky.

Co Vás na stáži nejvíc bavilo?
Se svou stáží na Ústavu fotoniky a elektroniky  AV ČR jsem byla moc spokojená a rozhodně bych ji doporučila každému se zájmem o fyziku, chemii, nebo matematiku. Šíře zájmů uchazečů o stáž je rozsáhlá. Stáž pod vedením pana Gryma jsme letos navštěvovali tři, po pár úvodních lekcích jsme každý měli možnost zaměřit se na tu oblast výzkumu nanostruktur, která nás nejvíce oslovila. Mě zaujala práce s elektronovým mikroskopem, který mi přijde nejvíce fascinující a  pomocí kterého studuji ZnO nanostruktury na křemíkovém substrátu. Konkrétně jsem se snažila zjistit, jaký efekt mají různé podmínky tepelného žíhání při přípravě zárodečných vrstev na morfologii a orientaci růstu těchto nanostruktur.

Jak probíhala stáž a spolupráce s lektorem?
Se spoluprací s lektorem mé stáže a mojí mentorkou jsem moc spokojená. Stejně jako všichni ostatní, které jsem na Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR potkala, vytváří velmi milé prostředí. Komunikace ohledně mé stáže vždy probíhala bez problémů, stejně jako stáž sama. Pochopitelně covid-19 začátek mé stáže trochu zkomplikoval - nemohli jsme zpočátku na výzkumné pracoviště docházet, ale můj lektor udělal vše proto, aby stáž proběhla i přes komplikace co možná nejlépe. 

 

Kde teď studujete a kam se budete hlásit na vysokou školu?
Studuji osmileté gymnázium Open Gate v Babicích u Říčan a jsem v posledním ročníku, v oktávě. Kromě české maturity, kterou budu na konci roku skládat, hlavně pracuji na dokončení programu International Baccalaureate (IB), mezinárodní maturity, kde se soustředím hlavně na fyziku, chemii a matematiku. Fyzika a matematika jsou ostatně předměty, které bych chtěla na univerzitě příští rok studovat. Hlásím se na množství programů po Evropě, včetně Velké Británie, USA, ale samozřejmě i v České republice.

 

Přemýšlíte o další kariéře ve vědě?
Ano, o kariéře ve vědě silně uvažuji a zkušenosti z vědeckých stáží, které jsem absolvovala, mě v tomto rozhodnutí jen utvrzují. Na vědecké práci se mi nejvíce líbí její rozmanitost, neustálé sebevzdělávání a možnosti objevovat něco nového. Zároveň se mi líbí potenciál vědy zlepšovat svět, ve kterém žijeme a posouvání hranic toho, co je možné. Velmi zajímavé oblasti jsou dle mého názoru např. lékařská fyzika či kvantové technologie. Myslím, že by mě také mohlo bavit fyziku na univerzitě učit, třeba to půjde někdy skloubit! Ať už budu pracovat v jakémkoliv oboru, rozhodně bych jednou chtěla dělat zaměstnání, ve kterém uplatním své analytické myšlení a matematické schopnosti a dost možná to bude právě ve vědě.

 

Jan Grym o spolupráci s Kateřinou Roušarovou:
Obvykle v prvních týdnech se studenty probírám teroretické základy pro následné experimenty a snažím se najít užší téma, které by je zajímalo. Studentům pak přidělím doktorandy nebo postdoky ze svého týmu, kteří s nimi realizují experimenty a rozvíjí dané téma. V ideálním případě se pak studenti sejdou a probírají spolu své výsledky a zkušenosti. V době covidu je samozřejmě všechno složitější. Teorii jsme probírali online, experimenty začaly až v červnu, protože přístroje, které jsme potřebovali, jsou v malé podzemní místnosti a nebylo možné, aby u nich sedělo více lidí. Katka měla hodně nabitý program a obtížně v něm hledala delší časová okna. O prázdninách pak došlo k závadě na přístroji a asi měsíčnímu výpadku. Katka výsledky má, ale mohlo jich být podstatně více.

 

Fotografie si můžete prohlédnout na našich sociálních sítích Facebook a Instagram.

Připravila: Michaela Marková (Otevřená věda) ve spolupráci s Kateřinou Roušarovou a Janem Grymem.