V příštím roce vědci povedou nejvíce stáží v historii Otevřené vědy

Vyzkoušet si, jak se dělá věda, má zájem v příštím roce 656 středoškolaček a středoškoláků. Na stáže pod vedením českých vědkyň a vědců nám přišlo 1589 přihlášek. O které stáže a obory byl mezi středoškoláky největší zájem? Přečtěte si...

Největší zájem je i letos o stáže z lékařských věd a biochemie

Nejvíc přihlášek na stáže Otevřené vědy přišlo na témata z oboru biologie, celkem 326. Vypsáno přitom bylo pouze 16 stáží na různých pracovištích Akademie věd ČR po celém Česku. Druhý největší zájem byl o stáže z fyziky, na 18 vědeckých stáží dorazilo od studentů 207 přihlášek. Třetí místo obsadila chemie, kam středoškoláci poslali 203 přihlášek, mají přitom zájem obsadit 15 stáží. V těsném závěsu v počtu přihlášek je oblast lékařských věd, kam dorazilo 198 přihlášek, nicméně na pouhopouhých pět stáží. V tomto oboru bude tedy konkurence největší. Obrovskému zájmu se těší také obor biochemie, kam dorazilo 104 přihlášek na pouhé dvě stáže. Velký zájem byl v letošním roce také o historická témata, v tomto oboru vědci nabízeli devět stáží a středoškoláci o ně projevili zájem odesláním 102 přihlášek. Ani ostatní obory však nezůstávaly pozadu, více než padesátka stáží má na svém kontě alespoň 10 přihlášek. Z celkového počtu 126 zveřejněných stáží Otevřené vědy pro rok 2022, projevili studenti středních škol zájem o 125, pouze jedna jediná stáž zůstala bez přihlášky.

Středoškoláci by nejvíc chtěli pomoct s výzkumem diabetu a kmenových buněk 

Nejvíc středoškoláky zaujalo téma výzkumu slinivky břišní, na stáž do Fyziologického ústavu AV ČR pod vedením Blanky Holendové, se přihlásilo 85 studentů. Její kolegyni Janě Musílkové, která vypsala stáž zaměřenou na výzkum sledování růstu a diferenciace kmenových buněk, se přihlásilo 71 středoškoláků. Na stáž do Ústavu experimentální medicíny AV ČR zabývající se technologií buněčných kultur v experimentální medicíně, kterou povede Yuriy Petrenko, přišlo 70 přihlášek studentů se zájmem o odbornou praxi ve vědě. 

Nelehký úkol nyní čeká vědkyně a vědce AVČR, kteří nyní musí bezmála 1600 přihlášek vyhodnotit a rozhodnout se, koho přijmou příští rok na své stáže. O přijetí či nepřijetí studentů na stáže budou v průběhu měsíce prosince. Kdo od ledna 2022 nastoupí na jejich stáž se středoškoláci dozví do Vánoc. Všem přejeme hodně štěstí.

Připravila: Michaela Marková