Středoškoláci představili výsledky svých výzkumů ze stáží na konferenci Otevřené vědy 2021

Přehlídka výsledků ze stáží Otevřené vědy letos proběhla za mimořádných protiepidemiologických opatření a přísných hygienických podmínek ve dnech 18. a 19. listopadu 2021 v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze-Krči.

Ve čtvrtek 18. listopadu 2021 se sešli absolventi stáží letošního ročníku Otevřené vědy, aby představili odborné příspěvky z II. vědní oblasti – Živá příroda a chemie. Zaznělo celkem 40 příspěvků od 69 talentovaných mladých vědců. Středoškoláci představili porotě témata, jimž se věnovali během svých ročních stáží a výsledky, ke kterým ve svém bádání dospěli. Jejich prezentaci a výsledky hodnotila porota ve složení: RNDr. Hana Sychrová, DrSc., Mgr. Tomáš Kraus, Ph.D., RNDr. Petr Novák, Ph.D.

 

Výsledky Studentské vědecké konference Otevřené vědy 2021

II. vědní oblast – Živá příroda a chemie

Členové odborné poroty: RNDr. Hana Sychrová, DrSc., Mgr. Tomáš Kraus, Ph.D., RNDr. Petr Novák, Ph.D.

 

1. místo

studentka: Zuzana Buchová

stáž: Hledání nových typů RNA čepiček

lektorka: Ing. Hana Cahová, Ph.D.

pracoviště: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 

2. místo

studenti: Matyáš Novotný, Adam Opravil

stáž: Syntéza nanoporézních koordinačních polymerů

lektor: RNDr. Jan Demel, Ph.D.

pracoviště: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

 

Porota se rozhodla udělit dvě třetí místa

3. místo

studentka: Alena Machalíková

stáž: Funkce reaktivních forem kyslíku v beta buňkách slinivky břišní

lektorka: Mgr. Blanka Holendová, Ph.D.

pracoviště: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

3. místo

studentka: Martina Frýbová

stáž: Míra odmítání parazitických vajec ťuhýkem obecným (Lanius collurio)

lektor: Mgr. Michal Šulc, Ph.D.

pracoviště: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

 

V pátek 19. listopadu 2021 se sešli absolventi stáží letošního ročníku Otevřené vědy, aby představili odborné příspěvky z I. vědní oblasti – Neživá příroda. V dopoledním bloku prezentací zaznělo celkem 18 příspěvků od 31 středoškoláků. Studenti představili porotě témata, jimž se věnovali během svých ročních stáží a výsledky, ke kterým ve svém bádání dospěli. Jejich prezentaci a výsledky hodnotila porota ve složení: RNDr. Antonín Fejfar, CSc., doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D., RNDr. Jan Šafanda, CSc.

 

I. vědní oblast – Neživá příroda

Členové odborné poroty: RNDr. Antonín Fejfar, CSc., doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D., RNDr. Jan Šafanda, CSc.

 

1. místo

studentka: Magdaléna Musilová

stáž: Taktický urbanismus a mapování bariér na území města Brna

lektor: RNDr. Jakub Trojan, MSc., Ph.D.

pracoviště: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

 

2. místo

student: Ondřej Škrna

stáž: Modelování optických vlastností zlatých nanostruktur

lektor: prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.

pracoviště: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 

3. místo

studenti: Štěpán Tomek, Jakub Hadač

stáž: Konstrukce automatické fotometrické kamery

lektor: Mgr. Martin Jelínek, Ph.D.

pracoviště: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

 

 

V odpoledním bloku prezentací zaznělo celkem 20 příspěvků ze III. vědní oblasti – Humanitní a společenské vědy, které prezentovalo 45 středoškoláků. Studenti představili porotě témata, jimž se věnovali během svých ročních stáží a výsledky, ke kterým ve svém bádání dospěli. Jejich prezentaci a výsledky hodnotila porota ve složení: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

 

III. vědní oblast – Humanitní a společenské vědy

Členové odborné poroty: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

 

1. místo

studentky: Karolína Jelínková, Monika Smiešková, Leona Wagnerová

stáž: Gender a technologie

lektorka: Mgr. Nina Fárová, Ph.D.

pracoviště: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Porota se rozhodla udělit sdílené druhé místo.

2. místo

studentky: Eliška Dvořáková, Lenka Veverková

stáž: Hledá se dialektolog! Značka: spěchá

lektorka: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.

pracoviště: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

2. místo

student: Jiří Novák

stáž: Fonetická stáž aneb [vískum víslovnosťi přejatíx slof]

lektorka: PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.

pracoviště: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

3. místo

studentky: Anežka Bartoňová, Aleksandra Sokolova

stáž: Philosophy of Responsible Eating

lektorka: Dr. Cristina Vendra

pracoviště: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Cena poroty

studentky: Beáta Nováková, Ester Zientková, Jessica Anna Rodriguesová Serpa

stáž: Popularizace geovědních oborů na sociálních sítích a akcích pro veřejnost

lektor: Mgr. Petr Brož, Ph.D.

pracoviště: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

 

Porota se shodla na celkově velmi vysoké úrovni přednesených příspěvků a přeje všem účastníkům mnoho úspěchů v jejich další vědecké činnosti.

 

Připravila: Michaela Marková